Akutmedicin for læger

Pris:

0 DKK
0,- DKK for ansatte i Region Midtjylland og Region Nordjylland. 65.700 kr. for ansatte udenfor Region Midtjylland og Region Nordjylland. Er der spørgsmål til uddannelsens form og krav bedes man henvende sig til Annette Jakobsen, tlf. 3052 0250 eller Hanne Arildsen, e-mail hanari@rm.dk.

Beskrivelse:

Uddannelse i akutmedicin for læger/akutlæger
Uddannelse i Akutmedicin skal understøtte faglig kvalitet, hensigtsmæssige patientforløb og ledelse af patientflow i de fælles akutmodtagelser.

Fagområdeuddannelse i akutmedicin består af klinisk uddannelse og et kursusforløb opdelt i fire moduler. Det faglige indhold er sammensat, så det dækker indholdet af LVS (Lægevidenskabelige Selskaber) beskrivelse af fagområdet Akutmedicin.

Uddannelsen kan gennemføres samlet og er berammet til 2 år, og er primært baseret på praktisk klinisk arbejde suppleret med 30 kursusdage med teoretisk undervisning og træningsprogrammer.

Det er muligt at tilmelde sig de enkelte moduler separat ved henvendelse til kontaktpersoner angivet nedenfor.

Målgruppe
På kursus for læger i akutmedicin optages speciallæger samt læger, der forventes at afslutte hoveduddannelse inden for ca. det første år af fagområdeuddannelsen.

Uddannelsen tilbydes primært speciallæge ansat på akutafdelinger i Region Midtjylland og Region Nordjylland, men læger fra andre regioner er meget velkomne til søge optagelse.

Alle vil i første omgang blive tilmeldt en venteliste. Kursusledelsen fordeler pladserne ved bl.a. at kontakte ledelsessystemet på de respektive sygehuse for at sikre, at tilmeldingerne stemmer overens med ledelsens indstilling  

 

Under dokumenter til download finder du en kort beskrivelse af uddannelsen samt en oversigt over perioderne og moduler.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Mads Engelbrecht
24767552
Mads.Engelbrecht@stab.rm.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Annette Jakobsen
3052 0250
annette.jakobsen@stab.rm.dk

Mere information

 
 HoldnrDatoTidSted
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Tildelt plads 
185095
11-10-2018
...
17-12-2018
i alt 11 dage
09:00 til 16:00
...
09:00 til 16:00
Regionshuset Aarhus
...
Regionshuset Aarhus
26-09-2018 12:00
03-09-2018 23:59
5 ud af 30
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


© Plan2learn 3.8.19.1