Ekkosygeplejersker

Pris:

12.550 DKK momsfri
Prisen er for ansatte i Region Midtjylland. For øvrige er prisen 13.800. Prisen er inkl. morgenkaffe/te med rundstykker og eftermiddagskaffe/te med kage samt undervisningsmateriale. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Beskrivelse:

Der er behov for et stigende antal ekkokardiografiske undersøgelser, og det øger behovet for at uddanne også andre faggrupper end læger. På den baggrund udbyder Region Midtjylland endnu et uddannelsesforløb for ekkosygeplejersker. 

Formål
Formålet er, at kursisten efter bestået uddannelsesforløb har erhvervet sig kundskaber og praktiske færdigheder til at kunne udføre en basal ekkokardiografi, som det står beskrevet i Dansk Cardiologisk Selskabs retningslinjer.

Det gælder såvel den praktisk-tekniske gennemførelse af ekkogardigrafien som at kunne bestride de omsorgsopgaver, der er i forbindelse med undersøgelsen.

Uddannelsesforløbet strækker sig over 12 måneder og afsluttes med en kompetence vurdering i form af en ekstern evaluering.

 

Mål

Målet med den kliniske del af uddannelsesforløbet er, at kursisten erhverver sig tilstrækkelige kundskaber så han/hun efter endt kursus, med en vis rutine selvstændigt kan varetage basal ekkokardiografi på en ansvarsfuld måde.

 • Bevidsthed om indikation for /formål med undersøgelsen og tilsvarene information til patienten
 • Optagelse af relevant anamnese
 • Udføre basal ekkokardiografi iht DCS anbefalinger for standardiseret minimumskrav til transthorakal ekkokardiografi hos voksne
 • Selvstændig fremstilling af standardprojektioner (parasternal længdesnit (PLAX), -tværsnit (SAX), apikal 4 kammer, 2 kammer, længdesnit og 5-kammerblik, subcostal og suprasternal projektion) på alle patientkategorier
 • Selvstændig fremstilling af farve doppler, PW og CW doppler kurver
 • Selvstændig at udmåle hjertets dimensioner og sætte resultatet i relation til normalværdier
 • Selvstændig bedømmelse af hjertets systoliske funktion baseret på forskellige metoder
 •  Beskrive undersøgelsen med kendt terminologi og efter lokalt standardkrav Reagere på forhold, som kræver akut/ subakut konference eller intervention
 • Videreformidling af foreløbige svar til patienten
 • Basal stetoskopi

Form
Forløbet tilrettelægges som en vekselvirkning mellem teoretisk og klinisk undervisning. Den kliniske undervisning tilrettelægges som et individuelt forløb i forhold til den enkeltes forkundskaber. Forløbet tilrettelægges således, at kursisten fra at være observerende kan udføre basal ekkokardiografi under vejledning og til sidst bliver i stand til at udføre selvstændige basal ekkokardiografi.
Det forventes, at kursisterne er indstillede på en del hjemmearbejde, overvejende i form af tilegnelse af teori ud fra litteratur.

Målgruppe
Sygeplejersker

Undervisere
Læger, sygeplejersker og andre med specialviden og -erfaring om ekkokardiografi.

Sted
Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Olof Palmes Allé 26, 8200 Aarhus N.

Kursusdatoer

 • 6. marts 2017
 • 20.-21. april 2017
 • 21.-22. august 2017
 • 4.-5. december 2017 
 • 26. februar 2018

Pris

Ansatte i Region Midtjylland: 12.550 kr. 

Ansatte uden for Region Midtjylland: 13.800 kr.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Birgitte Kristoffersen
21193635
Birgitte.Kristoffersen@stab.rm.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Lene Søgaard Kristensen
lenkrist@rm.dk

Mere information

 
Antal hold fundet: 0
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


© Plan2learn 3.8.17