Identifikation og validering af behov som grundlag for igangsættelse af innovative forbedringer

Beskrivelse:

Når der udvikles og skabes nye tiltag, er det vigtigt, at man hurtigt får afklaret, om organisationen eller samfundet kan understøtte det nye. Ved at arbejde med at validere behovet ved forskellige typer af dataindsamling kan man lettere udvikle grundlaget for en løsning, der kan komme i drift.

Et valideret grundlag for at udvikle en løsning øger mulighederne for at få tid og finansiel støtte til at skabe og udvikle. Samtidig giver gode metoder til afklaring af behovet også et godt grundlag for at stoppe projekter, som ikke vurderes at kunne give værdi for patienter, pårørende, hospital eller måske virksomhed. Med udgangspunkt i en konkret udfordring vil du under kurset lære at afdække grundlag og behov for at iværksætte udvikling af en løsning. Du vil med andre ord få etableret de grundlæggende forudsætninger for at iværksætte et projekt. Udfordringen er en, du selv medbringer til kursusstart.

Kurset berører elementer fra første del i INNO-X’s BioMedical Design uddannelse, der består af 3 elementer (Identificer, Innover, Implementer) og er en del af Regions Midtjyllands initiativ for at opbygge en forbedringskultur, hvor værdiskabelse for borger og samfund er vigtig.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Lise Klarholt Busk
7841 0840
Lise.Klarholt-Busk@STAB.RM.DK
Spørgsmål vedr. indhold:
Martin Vesterby
25137203
martin@innox.dk

Mere information

 
 HoldnrDatoTidSted
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Tildelt plads (Venteliste)  
18104
12-04-2018
02-05-2018
24-05-2018
12:30 til 17:00
12:30 til 17:00
12:30 til 15:45
DNU
22-03-2018 23:59
22-03-2018 23:59
0 ud af 16  (0)
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


© Plan2learn 3.8.14