Psykiske sygdomme Niveau 1

Pris:

4.900 til 5.300 DKK momsfri
Kursuspris er inkl. morgenkaffe med brød, frokostbuffet og eftermiddagskaffe med frugt eller kage

Beskrivelse:

Kurset henvender sig til medarbejdere, der i det daglige arbejde har brug for en opdateret basisviden om psykiske sygdomme, pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, håndværkere og ....

Det henvender sig til jer, der uddannet i et fag, hvor psykiatri ikke fylder ret meget, eller måske slet ikke er en del af uddannelsen, pædagoger, håndværkere, lærere, ergoterapeuter eller noget helt tredje. Og til jer der er tilbage i psykiatrien efter nogle år med andre opgaver og har brug for et brush up på basis niveau. Kurset henvender sig til alle, der i kraft af deres nuværende opgave har brug for en opdateret basisviden om psykiske sygdomme.

Formål 
Formålet med kurset er at give deltagerne viden om psykiske sygdomme med henblik på at kunne aflæse sygdomstegn og forstå patienten.

Indhold
Kurset giver en bred introduktion til psykiske sygdomme med fokus på spørgsmålene:

•Hvad sker der rent faktisk i sygdomsforløbet?

•Hvordan kan man forstå patienten?

Der vil være en gennemgang af diagnoser (ICD-10), introduktion til biologiske, psykoterapeutiske og socialpsykiatriske behandlingsmetoder. Herunder en summarisk præcisering af hvilke kognitive metoder, der kan være relevante for de enkelte lidelser. 

Undervisningen er bygget op omkring følgende emner:

•Introduktion til diagnosesystemet ICD-10

•Introduktion af biologiske, psykoterapeutiske og socialpsykiatriske behandlingsmetoder. Herunder præcisering af hvilke kognitive metoder, som vil være relevante for de enkelte lidelser.

•Undervisning i angst, skizofreni, personlighedsforstyrrelser og affektive lidelser

•Kortfattet redegørelse for karakteristika i forbindelse med misbrug; desuden integreres misbrugsaspektet i forbindelse med gennemgang af de enkelte lidelser

•Organiseringen i Psykiatrien, specialisering eller postnummerpsykiatri? En kortfattet gennemgang af udviklingen inden for organiseringen af psykiatrien med fokus på den aktuelle situation i Danmark på baggrund af et kort rids over udviklingen gennem tiden

Se udvidet beskrivelse for yderligere indhold.

Arbejdsform
Underviseren vægter formidling af teori vedrørende den grundlæggende viden; i forbindelse med teorigennemgangen får deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og undersøge eksempler fra egen praksis.

Underviser
Overlæge, speciallæge i psykiatri Ea Bøhm Jepsen, Ambulant Psykoseenhed, Aarhus Universitetshospital Risskov

Kursusprisen er inkl. formiddags - og eftermiddagskaffe samt frokostbuffet.

Kurset følges op af niveau 2, som tilmeldes særskilt.

Der er bindende tilmelding efter tilmeldingsfristen

Vi forudsætter, at du inden tilmelding har fået betaling for kurset bevilliget af din lederKontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Sally Nyman Gersfelt
7841 0930
Sally.Nyman.Gersfelt@stab.rm.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Lisbeth Drejer Dybro
Lisbeth.Dybro@stab.rm.dk

Mere information

 
Antal hold fundet: 0
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


Persondatapolitik
© Plan2learn 3.8.20