Ledelse af store enheder - en konference om ledelsesspænd på fremtidens hospitaler

Price:

1.575,- DKK

Description:

Alle interesserede indbydes til ”Ledelse af store enheder – en konference om ledelsesspænd i fremtidens hospitaler”.

Konferencen indeholder en blanding af oplæg, workshops fra de fem regioner med konkrete erfaringer med at lede, organisere og samarbejde, når ledelsesspændet er over 35, samt en paneldebat hvor repræsentanter fra hospitalsledelser og afdelingsledelser bliver udfordret om deres syn på fremtidens hospitaler og ledelsesspænd.

Der bliver mulighed for at møde kolleger fra hele landet og udveksle erfaringer med ledelse af store enheder.

Contact:

Questions related to registration:
Birgit Nørgaard Jensen
7841 0884
BIRJEE@rm.dk
Questions related to content:
Susanne Østergaard
7841 0823
Susanne.oestergaard@STAB.RM.DK
 
Number of teams found: 0
agent
Let The agent  notify you when new teams are available.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


© Plan2learn 3.8.6.1