Akutuddannelsen - Efteruddannelse for ergo- og fysioterapeuter, der arbejder inden for akutområdet

Pris:

0 til 19.368 DKK momsfri
Deltagelse på uddannelsen er gratis for ergo- og fysioterapeuter ansat i organisationen Region Midtjylland. Prisen for deltagere ansat i andre regioner er 19.368 kr. Forplejning: Morgenkaffe/te med brød og eftermiddagskaffe/te med kage alle dage.

Beskrivelse:

Efteruddannelsen for ergoterapeuter og fysioterapeuter er en videreuddannelse for ergoterapeuter og fysioterapeuter, der arbejder indenfor akutområdet, eksempelvis på en akutafdeling/fælles akutmodtagelse/fælles akutafdeling eller sengeafsnit. 

Uddannelsens sigte er at give ergoterapeuter og fysioterapeuter, der har arbejdsfunktioner i akutområdet, aktuelle og nødvendige kompetencer i forhold til at indgå i den fælles tværfaglige indsats i at give akut indlagte og ambulante patienter behandling og observation af høj kvalitet.

Adgangsbetingelser
Til uddannelsen kan optages ansøgere med dansk autorisation, der opfylder følgende betingelser:

  • Ansættelse som fysioterapeut eller ergoterapeut på et hospital
  • Minimum 2 års hospitalserfaring
  • Der kan søges dispensation for optagelseskriterierne.

Deltagerne bedes venligst på 1. dag af teoriundervisningen medbringe et udfyldt forventningsskema og en foreløbig plan for praktikken indeholdende hvilke afdelinger, der stiller sig til rådighed samt navn på mentor.

Varighed

13 dages teoriundervisning fordelt over fem moduler efterfulgt af klinisk uddannelse - Min. 74 timer med turnus på forskellige afdelinger.

Afsluttende prøve
Efteruddannelsen for ergoterapeuter og fysioterapeuter afsluttes med en teoretisk prøve.

Efterfølgende er det et krav, at den kliniske praktikperiode skal godkendes.

Litteratur - der opgives obligatorisk pensum, som i nogen omfang udleveres til kursisten.

Under "Mere information" - til højre på denne side - finder du uddannelsesordningen med bilag samt forventningsskema.

Bemærk
Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb, forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Minna Glad Nielsen
+45 2475 9223
MG.Nielsen@STAB.RM.DK
Spørgsmål vedr. indhold:
Lene Søgaard Kristensen
lenkrist@rm.dk

Mere information

 
 HoldnrDatoTidSted
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Tildelt plads (Venteliste)  
185286
22-08-2018
22-08-2018
23-08-2018
24-08-2018
24-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
31-08-2018
10-09-2018
11-09-2018
12-09-2018
26-09-2018
27-09-2018
28-09-2018
08-10-2018
09-10-2018
08:30 til 09:15
09:25 til 16:00
08:30 til 15:00
08:30 til 12:00
12:45 til 16:00
08:30 til 14:15
14:30 til 16:00
08:30 til 16:00
08:30 til 16:00
08:30 til 16:00
08:30 til 16:00
08:30 til 16:00
08:30 til 16:00
08:30 til 16:00
08:30 til 16:00
08:30 til 16:00
Regionshuset Aarhus
Regionshuset Aarhus
INCUBA Science Park - MidtSim
Regionshuset Aarhus
Regionshuset Aarhus
Regionshuset Aarhus
Regionshuset Aarhus
Regionshuset Aarhus
Regionshuset Aarhus
Regionshuset Aarhus
Regionshuset Aarhus
Regionshuset Aarhus
Regionshuset Aarhus
Regionshuset Aarhus
Regionshuset Aarhus
Regionshuset Aarhus
21-06-2018 08:00
21-06-2018 08:00
14 ud af 22  (0)
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


Persondatapolitik
© Plan2learn 3.8.20