ACT-kursus - Med fokus på kroniske smertetilstande

Pris:

3.791 til 4.071 DKK momsfri
Inkl. morgen- og eftermiddagskaffe med brød. Frokost kan købes i kantinen.

Beskrivelse:

Acceptance and Commitment Therapy og kroniske smertetilstande
Introduktion til teori, model og metode.

6. - 8. december 2017

Målgruppe
Kurset retter sig mod professionelle, der arbejder med unge og voksne inden for sundheds- og behandlingssektoren.

ACT som behandlingsmetode vinder større og større indpas i disse år. ACT hører under paraplyen af de kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsformer som nu benævnes "Kontekstuel Kognitiv Adfærdsterapi". 

ACT har sit navn fra én af dens primære budskaber: at acceptere, hvad der ligger uden for ens personlige kontrol, og samtidig engagere sig i at handle på måder, som forbedrer ens liv. Målet med ACT er at hjælpe folk med at skabe et rigt, fuldt, helt og meningsfuldt liv og samtidig håndtere den smerte og stress som følger med disse bestræbelser.

ACT er en videnskabelig evidensbaseret teori, model og metode, der har vist sig effektiv i forhold til en lang række forskellige tilstande og problemer, så som kroniske smertetilstande, depression, angstlidelser, misbrug, spiseforstyrrelser, stress, PTSD mm. ACT er med andre ord transdiagnostisk, dvs. tilgangen kan overføres til alle klientgrupper med modifikationer, da man mener, der ligger ens processer til grundlag for vedligeholdelse af tilsyneladende vidt forskellige problemstillinger.

 

Kroniske smerter kan være en kilde til umådelige menneskelige lidelser og nedsat funktionsniveau . Der er tiltagende videnskabelig evidens for, at de smertelidende mennesker som slipper kontrollen og kampen med smerten, og i stedet giver opmærksomhed til deres aktuelle oplevelser, og engagerer sig i meningsfulde aktiviteter, lider mindre med smerten og fungerer bedre, selv når smerten fortsætter. Disse behandlingsprocesser benævnes i ACT som henholdsvis accept, mindfulness og værdibaserede handlinger. Litteraturen inden for området foreslår disse processer som yderst relevant i tilgangen til kroniske smerter. ACT som videnskabelig understøttet behandlingsmodel retter sig direkte mod disse processer.

ACT handler grundlæggende om at hjælpe klienter med at gøre 3 ting:

  • at kunne acceptere sig selv fuldt og helt.
  • at vælge værdibaserede livsretninger over for kamp og kontrol, der blot fører til mere lidelse.
  • at engagere sig i handlinger som leder en i værdibaserede livsretninger.

ACT søger hermed at lære personen at åbne for, og give plads til de uønskede tanker, følelser og kropslige oplevelser, der opstår. Frem for at bekæmpe uønskede tanker, følelser og fornemmelser (herunder smertetilstande) lærer klienter nye måder at relatere sig til, og se på dem som oplevelser, som man kan have, også selv om man ikke ønsker dem.

I ACT søger man at opnå det på to måder:

1.
Accept og mindfulness-processer: At hjælpe folk med at udvikle psykologiske færdigheder til at håndtere deres smertefulde tanker og følelser mere effektivt og på en sådan måde, at de har langt mindre indflydelse over det man gør, eller gerne vil gøre.

2. Værdi og adfærdsændringsprocesser: at hjælpe folk med at få kontakt personligt ”sande” mest vigtige værdier, for herefter at bruge den viden til at guide, inspirere og motivere folk, når de foretager ændringer i deres liv.

 

Kurset vil introducere til ACT som model og metode, herunder den grundfilosofi og grundteori, som den bygger på. Herunder give et bud på, hvordan kronisk / mere vedvarende smerte forstås, og hvordan arbejdet med det målsættes ud fra det grundlæggende ACT-perspektiv. Dagene vil bestå i en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og praktisk anvendelse af /øvelse i de enkelte ACT-processer, dvs. interventioner rettet mod udfoldelse af de 6 grundprocesser som søges påvirket i behandlingen: kontakt med nuet, defusion, accept, det observerende jeg, værdier og engageret handling - med andre ord mindfulness og acceptprocesser samt afklaring af værdier og adfærdsændring i forhold til dette.

 

Underviser
Camilla Grønlund
Autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og medejer af Act House

 

Ved afmelding efter tilmeldingsfrist, betales fuldt kursusgebyr.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Minna Glad Nielsen
+45 2475 9223
MG.Nielsen@STAB.RM.DK
Spørgsmål vedr. indhold:
Lene Søgaard Kristensen
lenkrist@rm.dk
 
Antal hold fundet: 0
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


© Plan2learn 3.8.19.1