Chefkonsulentuddannelsen - Koncernuddannelse

Beskrivelse:

Kurset er forbeholdt for medarbejdere i Regionshuse og hospitals-administrationen i Region Midt

Som chefkonsulent spiller du en vigtig rolle i organisationen. På uddannelsen løfter du kvaliteten af dine faglige og procesorienterede bidrag. Du arbejder med forandringsledelse, vidensdeling, værdiskabelse i processer, strategisk og personlig kommunikation og ledelse samt navigering i komplekse organisatoriske kontekster og netværk.

Region Midtjyllands Koncernuddannelse udbyder i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser samt DTU Diplom i Ballerup Chefkonsulentuddannelsen med start i september 2018. Uddannelsen er på 13 undervisningsdage. Den er kompetencegivende og giver 15 ECTS-point.

 

Uddannelsens struktur

Der er eksamen efter hvert modul, hvilket giver deltagerne anledning til at løse konkrete udfordringer fra organisationen i eksamensopgaverne.


Indhold

Modul 1: Forandringsledelse, personlige styrker og chefdag (5 dage)

På modulet får du også redskaber og værktøjer til at:
• skabe optimal vidensdeling i teams og grupper på tværs af organisationen
• sikre overblik og værdiskabelse i organisationen
• identificere virksomhedskulturens og værdiernes betydning i forandringsprocesser.

Modul 2: Professionel kommunikation, ledelse og organisation (3 dage + 2 individuelle timer)

På modulet får du:
• viden om ledelseskommunikation og -organisation
• viden om metoder til at fremme refleksion og læring samt kreative og innovative processer
• kommunikationsmetoder til konstruktiv magthåndtering, vanskelige samtaler samt kreative og innovative samtaler
• 2 timers individuelt forløb i krops- og stemmetræning.

Modul 3: Strategisk budskabstræning, kommunikation og ledelse (5 dage)

Du får:
• redskaber til at definere det ledelsesmæssige, organisatoriske og kommunikative handlerum i forbindelse med en given opgave
• lavpraktiske idéer til at få strategiske budskaber ind i al kommunikation
• træning i at få dit budskab ud over rampen i realistiske budskabsøvelser.


Læs mere om uddannelsens indhold i dokumentet "Udvidet modulbeskrivelse".

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet medarbejdere, som gennem erfaring og lang anciennitet har opnået en høj grad af specialisering og kompleksitet i opgavevaretagelsen. Det kan være medarbejdere, der er ansat som chefkonsulenter, specialkonsulenter eller anden nøglefunktion i organisationen uden formelt ledelsesansvar.
Læs om tidligere deltageres erfaring med uddannelsen i Koncernuddannelsens "Nyhedsbrev" (side 3).

Arbejdsform
Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussion og øvelser.

Undervisere

Modul 1:
Sverri Hammer er cand.scient.pol. og lektor i strategi, organisation og ledelse på DTU. Sverri har mange års erfaring som leder i den offentlige sektor, heraf seks år som rektor. Han er desuden lærebogsforfatter og partner i konsulentfirmaet Hammer & Glahn.

Modul 2:
Lise Marie Frohn Rasmussen er uddannet ph.d. i fysik og har en diplomuddannelse i ledelse, DTU Diplom/IHK. Hun har erfaring som forsker, lektor, forskningschef og chefkonsulent. I rollen som chefkonsulent på Aarhus Universitet (i AU Viden) arbejder Lise med udvikling af den ca. 20 mand store ledelsesgruppe, bl.a. med fokus på kommunikationen mellem ledelse og medarbejdere.
Lisbeth Holdt Jørgensen, uddannet skuespiller og cand.mag. i audiologopædi og retorik. Som skuespiller var hun i en årrække tilknyttet Det Kongelige Teater og har siden været mangeårig stemmecoach på Det Kongelige Teater og fast underviser på Det Kongelige Ledelsesakademi. Hun er selvstændig stemmecoach og underviser i totalkommunikation hos bl.a. Danske Bank og NCC.

Modul 3:
Pernille Rydén er uddannet cand.scient.soc., DL og har en PhD i strategisk kognition fra CBS. Hun og arbejder til daglig som studieleder for Ingeniørernes Lederuddannelse, er lektor i strategi, organisation og ledelse på DTU Diplom og E-MBA, DTU Business og ekstern lektor på CBS. Pernille er en erfaren underviser og forsker bl.a. i strategisk tænkning, organisatorisk transformation og digitale teknologier, bl.a. sociale medier og Big Data. Pernille er også forskningskonsulent, lærebogsforfatter og publicerer i internationale topjournals.
Susanne Hegelund og Peter Mose er eksperter i strategisk kommunikation og driver rådgivningsvirksomheden HEGELUND & MOSE.
Susanne Hegelund har en lang ledelses- og medieerfaring bag sig. Hun har – efter en start som politisk journalist på Berlingske – arbejdet med tv-nyheder i 15 år i DR og på TV2, bl.a. som chef for TV-Avisen. Hun har også været kommunikationsdirektør i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer.
Peter Mose startede sin karriere i den jyske kommunale verden, før han rykkede til centraladministrationen og KL. Han var siden journalist på Politiken i ti år, før han blev souschef i kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese, pressechef hos Lederne og kommunikations- og analysechef i IDA.

Pris
Den samlede pris for uddannelsen er 46.400 kr. Prisen dækker undervisning, eksamen, forplejning og lokale på kursusdagene. Dertil kommer udgifter til bøger, som beløber sig til max 4.500 kr. per deltager
Betaling deles i to rater, så der i 2018 betales 21.638 kr. og i 2019 betales 24.763 kr.Datoer

Modul 1: Forandringsledelse; MBTI og chefdag (samlet 5 dage)
6. september 2018
7. september 2018 (MBTI)
2. oktober 2018
5. november 2018
6. november 2018 (Chefdag)


Aflevering: 26. november 2018
Eksamen: 4.-5. december 2018


Modul 2: Ledelse, kommunikation og organisation (samlet 3 dage)
11. december 2018
8. januar 2019
22. januar 2019

Aflevering 8. februar 2019
Eksamen: 21.-22. februar 2019

Modul 3: Strategisk kommunikation og ledelse (samlet 5 dage)
5. marts 2019
19. marts 2019
3. april 2019
24. april 2019
10. maj 2019

Aflevering: 27. maj 2019
Eksamen: 13.-14. juni 2019

Alle kursusdage gennemføres i Aarhus, Olof Palmes Allé 26, kl. 9-16.

Kurset er en del af Region Midtjyllands Koncernuddannelse
Koncernuddannelse er efteruddannelse for medarbejdere i regionshuse og hospitals-administrationer. Koncernuddannelse er fleksibel efteruddannelse, der består af en række kurser, som udbydes ud fra efterspørgsel og behov. Du kan tage kurserne på det niveau og i det omfang, der passer dig ift. arbejdsopgaver og arbejdsplads.

Formålet med Koncernuddannelse er at bidrage til at administrativt personale:
• opnår specifikke kompetencer til at varetage administrative og koncernunderstøttende opgaver i regionen
• videndeler og skaber netværk på tværs af administrative funktioner i regionshuse og hospitalsadministration
• kvalificeres til at implementere koncernstrategier på tværs af administrative enheder.


Tilmeldingsfrist torsdag den 14. juni 2018

Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristen og forudsættes godkendt af ledelsen

 

 

 

 

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Sally Nyman Gersfelt
7841 0930
Sally.Nyman.Gersfelt@stab.rm.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Karen Tambo Christiansen
21725235
KATCRI@rm.dk

Mere information

 
 HoldnrDatoTidSted
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Tildelt plads (Venteliste)  
185409
06-09-2018
07-09-2018
02-10-2018
05-11-2018
06-11-2018
26-11-2018
04-12-2018
05-12-2018
11-12-2018
08-01-2019
22-01-2019
08-02-2019
21-02-2019
22-02-2019
05-03-2019
19-03-2019
03-04-2019
24-04-2019
10-05-2019
27-05-2019
13-06-2019
14-06-2019
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
09:00 til 16:00
8200 Aarhus N
14-06-2018 11:00
14-06-2018 11:00
18 ud af 18  (0)
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


Persondatapolitik
© Plan2learn 3.8.21