IATA pakkekursus biologiske prøver med/uden tøris UN3373 og UN1845

Beskrivelse:

Pris
For ansatte i Region Midtjylland og på Aarhus Universitet er uddannelsen koncernfinansieret, dvs. kurset er gratis.

Beskrivelse
Uddannelsen henvender sig til alle, der pakker forsendelser af farligt gods til flytransport, f.eks. biologiske prøver med og uden tøris.

Overordnet mål
At deltagerne kan pakke forsendelser af farligt gods på lovlig vis til flytransport ifølge ICAO (International Civil Aviation Organization)

Uddannelsens karakter
Uddannelsen er afpasset den eneklte persons ansvarsområder og opgaver. Indholdet er:

A) Grunduddannelse
Personalet skal være bekendt med de generelle bestemmelser i reglerne vedrørende transport af farligt gods med fly.

B) Funktionsspecifik uddannelse
Personalet skal være uddannet i reglerne vedrørende transport af farligt gods med fly i et omfang, som svarer til deres opgaver og ansvarsområde.

C) Sikkerhedsuddannelse
Personalet skal i et omfang, som svarer til risikoen for skade eller eksponering som følge af en hændelse, hvor farligt gods er involveret, være uddannet i risiciene og farerne forbundet med farligt gods.
Den uddannelse, der tilbydes, skal tage sigte på at gøre personalet opmærksom på procedurerne for sikker håndtering og optræden i nødsituationer.

Uddannelsen skal fornyes efter 24 måneder.

Form
Uddannelsen består primært af oplæg fra underviserne. Det forventes, at deltagerne bidrager aktivt med input og spørgsmål i undervisningen. Undervisningen afsluttes med en test, der skal bestås.

Undervisere
Underviserne har følgende faglige baggrund:
Certificerede sikkerhedsrådgivere i ADR og IATA.

Tilmelding er bindende.

 

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Annstina Olsen
24767906
Annstina.Olsen@stab.rm.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Biolog og exam. Sikkerhedsrådgiver Astrid Beck Vestergaard
29622758
astrid.beck@stab.rm.dk
 
 HoldnrDatoTidSted
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Tildelt plads (Venteliste)  
185550
11-10-2018
13:00 til 15:008200 Aarhus N
09-10-2018 23:59
09-10-2018 23:59
3 ud af 16  (0)
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


Persondatapolitik
© Plan2learn 3.9