Arbejdsmiljøkonference 2016 og 2017

Beskrivelse:

Arbejdsmiljø og kvalitet

Den bedste kvalitet - hver gang på den rigtige måde til gavn for borger, medarbejder, trivsel og sikkerhed!

Arbejdsmiljøindsatsen skal understøtte Region Midtjyllands og de enkelte arbejdspladsers aktuelle udfordringer.
Det har stor betydning, at der er en tæt kobling mellem kerneopgave, kvalitet og arbejdsmiljø til gavn for ansatte, patienter og borgere.

Konferencen er fuld af resultater og erfaringer fra projekter og tiltag fra Region Midtjyllands arbejdspladser. Disse præsenteres på workshops, hvor der lægges op til debat og videndeling om, hvordan der kan skabes synergi mellem arbejdsmiljø og kvalitet, forankret i en helhedsorienteret forbedringskultur.

Konferencen skal bidrage til, at vi hver for sig og i fællesskab tager ansvar for arbejdsmiljøet, arbejdsglæde og kvalitet i kerneopgaverne til gavn for patienten og borgeren samt din og dine kollegers trivsel.

Husk at have betalingsoplysninger klar, når du tilmelder dig!

Vi opfordrer til brug af Midt Transport i forbindelse med konferencen.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Line Thorsager Scheffler
2937 1583
linsce@rm.dk

Hanne Mosbech
2127 0481
hamjes@rm.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Ingelise Zielke
78410990
Ingelise.Zielke@STAB.RM.DK
 
Antal hold fundet: 0
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


© Plan2learn 3.8.19.1