Aktindsigt - koncernuddannelse

Beskrivelse:

Region Midtjylland opretter og modtager en lang række dokumenter som led i administrativ sagsbehandling. Enhver - fx borgere og presse - kan efter offentlighedsloven forlange at få indsigt i dokumenterne. Reglerne suppleres af særregler i anden lovgivning, fx en parts indsigtsret efter persondataloven samt ret til aktindsigt efter forvaltningsloven og sundhedsloven.

Hvordan håndterer du som sagsbehandler en henvendelse fra en borger eller journalist, der beder om aktindsigt?

Animationen nedenfor giver dig en kort introduktion til aktindsigt. På kurset kommer du i dybden med emnet og får mulighed for at drøfte konkrete cases.

 

 

Formål
På kurset får du indsigt i de love og regler, der giver borgere ret til aktindsigt. Målet er at ruste medarbejderne til at håndtere en anmodning om aktindsigt i forhold til sagsbehandlingsfrister, meroffentlighedsprincip og klagemuligheder.


Indhold
Kurset kommer omkring følgende emner:
• aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven
• indsigtsretten i persondataloven
• reglerne for aktindsigt for patienter, herunder en gennemgang af reglerne for videregivelse af oplysninger til pårørende.


Målgruppe
Alle medarbejdere i Regionshuse og hospitalsadministrationer. Vi kan alle blive mødt af en anmodning om aktindsigt, og det er derfor relevant at kende til reglerne for behandling af aktindsigtsanmodninger. 


Undervisere
Natja Hedegaard Knudsen og Poul Carstensen

Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristen og forudsættes godkendt af ledelsen.

 

Kurset er en del af Region Midtjyllands Koncernuddannelse

Koncernuddannelse er efteruddannelse for medarbejdere i regionshuse og hospitals-administrationer. Koncernuddannelse er fleksibel efteruddannelse, der består af en række kurser, som udbydes ud fra efterspørgsel og behov. Du kan tage kurserne på det niveau og i det omfang, der passer dig ift. arbejdsopgaver og arbejdsplads.
Formålet med Koncernuddannelse er at bidrage til at administrativt personale:


• opnår specifikke kompetencer til at varetage administrative og koncernunderstøttende opgaver i regionen
• videndeler og skaber netværk på tværs af administrative funktioner i regionshuse og hospitalsadministration
• kvalificeres til at implementere koncernstrategier på tværs af administrative enheder.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Sally Nyman Gersfelt
7841 0930
Sally.Nyman.Gersfelt@stab.rm.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Karen Tambo Christiansen
21725235
KATCRI@rm.dk
 
 HoldnrDatoTidSted
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Tildelt plads 
185361
26-10-2018
09:00 til 16:00Regionshuset Viborg
01-10-2018 23:59
01-10-2018 23:59
7 ud af 18
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


Persondatapolitik
© Plan2learn 3.8.21