Forbedringsledelse

Pris:

900 DKK momsfri
Prisen er inkl. forplejning

Beskrivelse:

"Forbedringsledelse" - en del af kursuspakken "Kom godt i gang med ledelse af forbedringer"

Målgruppe:

Kurset er først og fremmest målrettet afsnits- og funktionsledere på hospitalerne – dvs. ledere tættest på den daglige kliniske praksis, hvor de løbende forbedringer skal skabes.

Formål:

 Det overordnede formål med kurset er at hjælpe ledere til at komme godt i gang med at arbejde efter intentionerne i det nationale kvalitetsprogram på sundhedsområdet og ikke mindst hjælp til at skabe en forbedringskultur, som skal bringe Region Midtjylland i retning af et sundhedsvæsen på patientens præmisser. 

Viden og kompetence i forhold til forbedringsarbejdet er vigtigt, men gør det ikke alene. For at forbedringsdagsorden skal realiseres er det afgørende, at den rigtige og nødvendige ledelsesmæssige opbakning er til stede. Formålet med kurset i forbedringsledelse er at give ledere en forståelse for, hvad der kræves for at lede forbedringsarbejde, sikre opbakning og fremdrift samt ikke mindst at medvirke til at udvikle en forbedringskultur.

Kurset vil bidrage til klarhed om lederens opgaver og rolle i arbejde, som afsæt for at igangsætte forbedringsarbejde i egen organisation.

Indhold

Vi vil på kurset direkte og indirekte arbejde med bl.a. følgende temaer:

  • Hvordan ledelse kan rammesætte, facilitere og sikre fremdrift i forbedringsarbejdet – herunder omsætte overordnede strategier til konkrete og meningsfulde motiverende mål i det lokale forbedringsarbejde

  • Organisering af forbedringsarbejdet med henblik på at sikre engagement og ejerskab fra medarbejderne

  • Ledelsesmæssigt fundament for en forbedringskultur – hvordan man som leder kan være rollemodel og derigennem udvikle en forbedringskultur med løbende læring og åbenhed

  • Lederens indsats for systematisk at understøtte inddragelse af patienter og pårørende, så forbedringsarbejdet er på patientens præmisser

  • Vigtigheden af ledelsens indsats for at fastholde forbedringer, formidle relevant læring og viden samt bidrage til spredning af resultater

  • Organisatoriske og psykologiske forudsætninger for forandring

    Tværfaglige afsnitsledelser, kan med fordel deltage sammen.

Links til øvrige dele af kursuspakken

Forbedringsmodellen og PDSA

https://rm.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=4a2e8916-eda1-4e9e-bc39-921d00f871fd&r=KursusValg.aspx?id=45814

Involvering af patienter og pårørende i forbedringsarbejdet 

https://rm.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=4a2e8916-eda1-4e9e-bc39-921d00f871fd&r=KursusValg.aspx?id=45811

Forbedringer på tværs - ledelse af sammenhængende patientforløb

https://rm.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=4a2e8916-eda1-4e9e-bc39-921d00f871fd&r=KursusValg.aspx?id=45810

Data i forbedringsarbejde – brug af data, seriediagrammer og statistisk processtyring (SPC)  

https://rm.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=4a2e8916-eda1-4e9e-bc39-921d00f871fd&r=KursusValg.aspx?id=45815

Værktøjskassen til forbedringsarbejde 

https://rm.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=4a2e8916-eda1-4e9e-bc39-921d00f871fd&r=KursusValg.aspx?id=45817

Tilmelding

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb, forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Sofia Annabel Mougaard
24759150
SOFMOU@rm.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Merete Elizabeth Houston Lund
21535512
Merete.Lund@stab.rm.dk
 
Antal hold fundet: 0
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


© Plan2learn 3.8.14