Kursus for ergo- og fysioterapeuter - Graded Motor Imagery

Pris:

4.095 til 4.319 DKK momsfri
4.095 kr. for ansatte i Region Midtjylland. 4.319 kr. for ansatte i andre organisationer. Der serveres morgenkaffe/te med brød, frokostflute, eftermiddagskaffe/te med kage og frugt.

Beskrivelse:

Kursus for ergoterapeuter og fysioterapeuter - Graded Motor Imagery

v/Tim Beames

Undervisningen foregår på engelsk.

OBS: Der skal være minimum 15 tilmeldte for gennemførelse af kurset.

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til ergoterapeuter og fysioterapeuter, der i det daglige behandler mennesker med kroniske smertetilstande.
Sundhedsprofessionelle fra andre faggrupper er også velkomne.

Graded Motor Imagery:
Graded Motor Imagery (GMI) er en fremherskende behandlingsform, som anvendes til at behandle smerter og bevægelsesforstyrrelser relateret til forandringer i nervesystemet.
GMI tager udgangspunkt i neurovidenskabelige undersøgelser og fokuserer på at træne hjernens synapser.
GMI består af tre behandlingsteknikker: højre/venstre diskriminationstræning, visualiseringsøvelser og spejlterapi.
GMI har dokumenteret effekt på vanskelige neuropatogene smertetilstande som eksempelvis Komplekst Regionalt Smertesyndrom (CRPS) og fantomsmerter (amputation). Desuden har GMI effekt på en bred vifte af andre kroniske smertetilstande.

Se også udvidet beskrivelse til højre på siden – Engelsk version.

Formål
Kurset har til hensigt, at kursisten med afsæt i Graded Motor Imagery
opnår teoretiske og praktiske kvalifikationer i forhold til at behandle mennesker med vedvarende smertetilstande.


Mål

  • At kursisten opnår viden om det neuromatriske paradigme, og hvordan hjernen forandrer sig under smertepåvirkning
  • At kursisten opnår forståelse for "gradueret eksponering", og hvordan det bruges til at påvirke smertens neurosignatur i hjernen
  • At kursisten opnår praktisk viden og færdighed i at anvende GMI´s tre behandlingsteknikker: højre/venstre diskriminationstræning, visualiseringsøvelser og spejlterapi.
  • At kursisten opnår kendskab til andre lignende teknikker set i relation til GMI.

Indhold
Undervisningen vil bestå af teoretiske oplæg, øvelser og diskussioner/erfaringsudveksling i relation til kursisternes kliniske dagligdag for at understøtte, at undervisningen er så praksisnær som muligt.

Underviser
Tim Beames, fysioterapeut, MSc, BSc MCPS. Medstifter af organisationen Pain and Performance. Hovedunderviser for NOI UK med speciale i blandt andet Graded Motor Imagery. Tim Beames er medforfatter af bogen The Graded Motor Imagery Handbook.
Læs evt. mere på www.noigroup.com

Forberedelse

Kursisten bedes downloade app-en Recognise, som vil blive anvendt i undervisningen. Ved interesse kan The Graded Motor Imagery Handbook med fordel læses forud for undervisningen. Se yderligere information under udvidet beskrivelse

Sted
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb, forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris. 

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Minna Glad Nielsen
+45 2475 9223
MG.Nielsen@STAB.RM.DK
Spørgsmål vedr. indhold:
Lene Søgaard Kristensen
lenkrist@rm.dk

Mere information

 
 HoldnrDatoTidSted
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Tildelt plads (Venteliste)  
175492
19-09-2018
20-09-2018
08:30 til 17:00
09:00 til 16:30
8200 Aarhus N
20-08-2018 08:00
20-08-2018 08:00
7 ud af 24  (0)
*
Ved tilmelding kommer man først på venteliste.
Pladser tildeles efterfølgende af kursusadministrationen uafhængig af ventelistenumre.
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


Persondatapolitik
© Plan2learn 3.8.21