Kursus for ergo- og fysioterapeuter - Den akut syge patient

Pris:

2.773 til 3.088 DKK momsfri
2.773 kr. for ansatte i Region Midtjylland. 3.088 kr. for ansatte i andre organisationer.

Beskrivelse:

Kursus for ergo- og fysioterapeuter - Den akut syge patient

Har du som ergoterapeut eller fysioterapeut oplevet at stå i en situation, hvor din patient uventet besvimede eller fik tiltagende åndedrætsbesvær? Eller møder du i dagligdagen ofte patienter, som er akut syge eller i risiko for at blive det? Kan du blive i tvivl om, hvad der sker, og hvad du skal gøre? Hvis ja, kan dette kursus være relevant for dig.

Kurset fokuserer på at give kursisten viden om, hvad der kan forårsage, at en patients tilstand pludseligt ændrer sig. Kurset har ligeledes til hensigt understøtte, at du som ergo- eller fysioterapeut kan bidrage til, at den akutte situation kan håndteres i et godt, tværfagligt samarbejde.

Målgruppe
Dette kursus henvender sig primært til ergo- og fysioterapeuter, som i det daglige arbejde møder den akutte eller potentielt akutte patient, f.eks. i akutmodtagelser eller sengeafsnit.
Ansatte i kommuner og privat sektor er også meget velkomne.

Indhold
På kurset vil der blive undervist i udvalgte, typiske tilstande og sygdomme, der kan ligge til grund for den akut syge patients symptomer og faresignaler.
Fokus er på patienten i den akutte fase og ikke på efterbehandling.

Emner
• Vurdering af den akutte patient
• Kredsløb og shock
• Den bevidsthedspåvirkede patient
• Vejrtrækningsbesvær
• Blodprøver
• Den ældre patient
• Terapeutens rolle i det akutte samarbejde

For yderligere indhold se program for dagene yderst til højre på denne side.

Undervisningen vil veksle mellem teoretisk undervisning, inddragelse af cases og en praktisk øvelse. Undervisere er primært læger og sygeplejersker samt en ergo-/fysioterapeut med særlig viden om det akutte felt.

Deltageren kan forvente, at der forud for kurset opgives anbefalet litteratur som forberedelse til undervisningen.

Læringsmål

At ergo- og fysioterapeuten:

  • opnår viden om fælles termer/screeningsmetoder i relation til observationer og behandling af den akutte patient.
  • opnår viden om, hvilke observationer der bør reageres og handles på i et tværfagligt samarbejde.
  • får kendskab til sammenhæng mellem patientens symptomer og aktuelle formåen i relation til terapeutisk intervention.
  • får mulighed for at drøfte erfaringer og problemstillinger med andre terapeuter med henblik på at reflektere over og evt. ændre egen praksis.

Forplejning
Morgenkaffe med brød og eftermiddagskaffe med kage - Frokost kan købes i vores kantine.

Sted
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb, forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Minna Glad Nielsen
+45 2475 9223
MG.Nielsen@STAB.RM.DK
Spørgsmål vedr. indhold:
Lene Søgaard Kristensen
lenkrist@rm.dk

Mere information

 
Antal hold fundet: 0
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


Persondatapolitik
© Plan2learn 3.8.21