Introduktionskursus i SCID-5-PD

Pris:

4.500 DKK momsfri
Inkl. fuld forplejning

Beskrivelse:

Målgruppe: Læger og psykologer i hele landet

Structured Clinical Interview for DSM-5 Personality Disorders (SCID-5-PD) er et semi-struktureret interview til diagnostik af personlighedsforstyrrelser, som sikrer en systematisk diagnostisk vurdering af de ti personlighedsforstyrrelser defineret i det amerikanske diagnosesystem DSM-5

SCID-5-PD erstatter SCID-II og inkorporerer bl.a. forbedringer af tidligere screenings- og interviewspørgsmål.

SCID-5-PD kan anvendes som supplement til et almindeligt klinisk interview til at be- eller afkræfte en eller flere diagnoser. Det kan endvidere anvendes suppleret med et spørgeskema bestående af de diagnostiske kriterier for alle personlighedsforstyrrelserne, hvorefter særligt ”ja”-besvarelserne danner baggrund for det efterfølgende interview, der giver grundlag for et grundigt diagnostisk interview. Endelig kan det være en hjælp til at skærpe klinisk interviewteknik.

SCID-5-PD er et instrument, der egner sig til både forskning og den kliniske hverdag. Internationalt er der således publiceret flere artikler, hvor der er demonstreret test-retest og interrater reliabilitet.

Undervisere: 
Psykolog og specialist i psykoterapi Astrid Benniche Sørensen og specialist i klinisk psykologi Diane Andersen, Enhed for Personlighedsforstyrrelser, Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital, Risskov.

Undervisningsmateriale
SCID-5-PD interviewhæfte og spørgeskema udleveres på første kursusdag.

OBS!
Kursusdeltagerne skal selv købe SCID-5-PD Users guide og medbringe det til kurset. Hogrefe Forlag forventer udgivelse af den danske oversættelse primo december 2017.

Antal undervisningstimer: 12

Ved afmelding efter tilmeldingsfrist, betales fuldt kursusgebyr.


Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Annette Poulsen
24759005
Annette.Poulsen2@stab.rm.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Heidi Lading
78472170
heidladi@rm.dk
 
Antal hold fundet: 0
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


Persondatapolitik
© Plan2learn 3.9