Galathea 2018

Pris:

2.000,- til 5.500,- DKK  
Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde deltagerbetaling.

Beskrivelse:

Galathea
Lederudvikling for nye ledere i Region Midtjylland

Målgruppe
Førstegangsledere og nye ledere i Region Midtjylland med ledererfaring.

Forløbet er obligatorisk for alle nye førstegangsledere i Region Midtjylland. Det tilsigtes, at forløbet gennemføres indenfor det første halve år efter ansættelse.

For nye erfarne ledere i Region Midtjylland tilbydes første dag på modul 2 som en separat dag, hvor der afholdes en introduktion til ledelse i Region Midtjylland. Introduktionen foregår sammen med førstegangslederne.

Nye ledere med ledererfaring kan også deltage i hele forløbet, hvis de måtte ønske det.

Formål
Formålet er, at nye ledere hurtigt ved, hvad Region Midtjylland står for og kender til rammer og vilkår for ledelsesfunktionen i Region Midtjylland. Herunder at førstegangsledere udvikler en lederfaglig identitet og opbygger et begrebsapparat samt etablerer et ledernetværk.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Trine Holck Dahl
24759104
Trine.Dahl@stab.rm.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Annette Tolsgaard
29135674
ANNETS@rm.dk

Mere information

 
 HoldnrDatoTidSted
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Tildelt plads (Venteliste)  
18018 Galathea hold 1
01-03-2018
02-03-2018
11-04-2018
12-04-2018
23-05-2018
19-06-2018
08:00 til 21:00
08:00 til 16:00
08:00 til 21:00
08:00 til 16:00
08:00 til 16:00
08:00 til 16:00
Scandic Silkeborg
24-01-2018 23:59
 
21 ud af 24  (0)
18018-A Galathea erfarne ledere
11-04-2018
23-05-2018
19-06-2018
08:00 til 16:00
08:00 til 16:00
08:00 til 16:00
Scandic Silkeborg
01-03-2018 23:59
 
0 ud af 10  (0)
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


© Plan2learn 3.8.12.11