Galathea 2018

Pris:

2.000 til 5.500 DKK momsfri
Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde deltagerbetaling.

Beskrivelse:

Målgruppen for Galathea er:
• Førstegangsledere
• Nye ledere i Region Midtjylland med ledererfaring

Forløbet er obligatorisk og gennemføres inden for de første seks måneder af ansættelsen.

Formål
Formålet er, at nye ledere kommer godt fra start og hurtigt ved, hvad Region Midtjylland står for og kender til de relevante rammer og vilkår for at være personaleleder i Region Midtjylland, og hvor man som leder kan hente hjælp og støtte. Herunder at førstegangsledere udvikler en lederfaglig identitet og opbygger et begrebsapparat samt etablerer et ledernetværk.

Udbytte
Målet er, at de nye ledere får en fokuseret start på deres ledelsesarbejde – både fagligt og personligt.

Dette indebærer:
• Indsigt omkring rammer og vilkår for ledelse i Region Midtjylland
• At den enkelte får et afklaret billede af sin lederopgave
• At den enkelte får en afklaret holdning til, hvordan han eller hun vil indtage sin nye position som leder
• Indsigt i de mest centrale temaer i ledelse – herunder centrale og aktuelle ledelsestemaer i Region Midtjylland
• Viden om, hvor der i organisationen kan findes støtte i arbejdet som leder, herunder kurser og udviklingsforløb.

  

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Trine Holck Dahl
24759104
Trine.Dahl@stab.rm.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Dorte Madsen
51886293
DOTMDS@rm.dk
 
 HoldnrDatoTidSted
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Tildelt plads (Venteliste)  
18019-A Galathea hold 2 for nye erfarne ledere
27-09-2018
08:00 til 16:00Scandic Silkeborg
15-08-2018 23:59
 
4 ud af 10  (0)
18020 Galathea hold 3
11-12-2018
12-12-2018
22-01-2019
23-01-2019
06-03-2019
04-04-2019
08:30 til 21:00
08:30 til 15:30
08:30 til 21:00
08:30 til 15:30
08:30 til 15:30
08:30 til 15:30
Scandic Silkeborg
12-10-2018 23:59
 
16 ud af 24  (0)
18020-A Galathea hold 3 for nye erfarne ledere
22-01-2019
08:00 til 16:00Scandic Silkeborg
12-10-2018 23:59
 
0 ud af 10  (0)
*
Ved tilmelding kommer man først på venteliste.
Pladser tildeles efterfølgende af kursusadministrationen uafhængig af ventelistenumre.
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


Persondatapolitik
© Plan2learn 3.9