KOM-IGEN-MØDE OM INVOLVERING AF PATIENTER I FORSKNING

Pris:

Beskrivelse:

KOM-IGEN-MØDE OM INVOLVERING AF PATIENTER I FORSKNING

Onsdag 10. januar 2018 kl. 15.00-17.00

Kan man involvere patienter og pårørende i forskningsprocessen? Hvad kan det bidrage med? Og hvilken betydning har det for forskningsprocessen?

Kom-igen-mødet er en del af en møderække, hvor vi ud fra forskellige perspektiver stiller skarpt på strategien om et sundhedsvæsen "på patientens præmisser".

Program:

Involvering af patienter i et forskningsprojekt om modermærkekræft
v/Pernille Skovlund, sygeplejerske og ph.d.-studerende under Forskningsprogrammet Patientinvolvering og Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi på Aarhus Universitetshospital

Pernille Skovlund vil fortælle om, hvordan hun involverer patienter i forskningsprocessen i sit forskningsprojekt. Her deltager patienter i styregruppen, hvor de har været med til at fastsætte mål for projektet, udvælge måleredskaber og udvikle skriftligt materiale til projektdeltagere. Længere henne i projektet skal patienter være med til at kode optagelser af faktiske lægekonsultationer. Pernille Skovlund fortæller også om de udfordringer, hun er stødt på – eksempelvis når patienter er nødt til at forlade styregruppen på grund af sygdom.

Involvering af forældre i et forskningsprojekt om børn med ADHD og autisme
v/Vibeke Bregnballe, sygeplejerske og post doc under Forskningsprogrammet Patientinvolvering, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Vibeke Bregnballe vil fortælle om et nyligt igangsat forskningsprojekt, hvor forældre til børn med autisme og ADHD inddrages i forskningsprocessen. Forældrene deltager i en udviklingsgruppe, hvor de skal være med til at udvikle værktøjer, der kan bruges, når børnene skal indlægges på somatiske afdelinger. Vibeke Bregnballe kommer også ind på det særlige ved at inddrage pårørende, og at man ofte overser, at pårørende både har fokus på at hjælpe den syge, men samtidig kan have brug for hjælp selv til at håndtere situationen.

Patientinvolvering i forskning – hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen?
v/Mogens Hørder, professor, dr. med., Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning

 Mogens Hørder har beskæftiget sig med patientinvolvering i forskning i mange år. I sit oplæg fortæller han om, hvordan ideen om patientinvolvering i forskning opstod, og hvordan han ser den videre udvikling inden for området – hvor skal vi hen? Mogens Hørder giver desuden en status på, hvordan det aktuelt ser ud med involvering af patienter i forskning, samt hvilke fordele og udfordringer det giver, når man involverer patienter i forskning.

Efter oplæggene er der debat.

Hvor foregår det? Kom-igen-mødet foregår i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, 8200 Aarhus N, Kantinen. Man kan også deltage via video fra nogle bestemte videolokaler rundt om i regionen, hvor man skal kalde op til det virtuelle møderum 918728012 – find videolokalerne på linket til plan2learn nedenfor.

Hvem kan deltage? Mødet er åbent for alle - patienter og pårørende, klinikere, medarbejdere i administrationer og andre med interesse for emnet.

Hvordan tilmelder man sig? Mødet er gratis, men kræver tilmelding – også for videodeltagelse. Tilmelding for ansatte i Region Midtjylland skal ske på plan2learn. Andre kan tilmelde sig via mail på metbyh@rm.dk .

Tilmeldingsfrist: Mandag den 8. januar 2018.

Hvem er arrangør? Koncern HR, Udvikling og Koncern Kvalitet, DEFACTUM i Region Midtjylland.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Mette Byholt
7841 4034/2360 5110
metbyh@rm.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Lise Marie Witt Udsen
2499 7787
Lise.Udsen@stab.rm.dk

Mere information

 
Antal hold fundet: 0
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


Persondatapolitik
© Plan2learn 3.9