KOM-IGEN-MØDE OM INVOLVERING AF PATIENTER I FORSKNING

Pris:

0,- DKK

Beskrivelse:

KOM-IGEN-MØDE OM INVOLVERING AF PATIENTER I FORSKNING

Onsdag 10. januar 2018 kl. 15.00-17.00

Kan man involvere patienter og pårørende i forskningsprocessen? Hvad kan det bidrage med? Og hvilken betydning har det for forskningsprocessen?

Kom-igen-mødet er en del af en møderække, hvor vi ud fra forskellige perspektiver stiller skarpt på strategien om et sundhedsvæsen "på patientens præmisser".

Program:

Involvering af patienter i et forskningsprojekt om modermærkekræft
v/Pernille Skovlund, sygeplejerske og ph.d.-studerende under Forskningsprogrammet Patientinvolvering og Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi på Aarhus Universitetshospital

Pernille Skovlund vil fortælle om, hvordan hun involverer patienter i forskningsprocessen i sit forskningsprojekt. Her deltager patienter i styregruppen, hvor de har været med til at fastsætte mål for projektet, udvælge måleredskaber og udvikle skriftligt materiale til projektdeltagere. Længere henne i projektet skal patienter være med til at kode optagelser af faktiske lægekonsultationer. Pernille Skovlund fortæller også om de udfordringer, hun er stødt på – eksempelvis når patienter er nødt til at forlade styregruppen på grund af sygdom.

Involvering af forældre i et forskningsprojekt om børn med ADHD og autisme
v/Vibeke Bregnballe, sygeplejerske og post doc under Forskningsprogrammet Patientinvolvering, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Vibeke Bregnballe vil fortælle om et nyligt igangsat forskningsprojekt, hvor forældre til børn med autisme og ADHD inddrages i forskningsprocessen. Forældrene deltager i en udviklingsgruppe, hvor de skal være med til at udvikle værktøjer, der kan bruges, når børnene skal indlægges på somatiske afdelinger. Vibeke Bregnballe kommer også ind på det særlige ved at inddrage pårørende, og at man ofte overser, at pårørende både har fokus på at hjælpe den syge, men samtidig kan have brug for hjælp selv til at håndtere situationen.

Patientinvolvering i forskning – hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen?
v/Mogens Hørder, professor, dr. med., Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning

 Mogens Hørder har beskæftiget sig med patientinvolvering i forskning i mange år. I sit oplæg fortæller han om, hvordan ideen om patientinvolvering i forskning opstod, og hvordan han ser den videre udvikling inden for området – hvor skal vi hen? Mogens Hørder giver desuden en status på, hvordan det aktuelt ser ud med involvering af patienter i forskning, samt hvilke fordele og udfordringer det giver, når man involverer patienter i forskning.

Efter oplæggene er der debat.

Sted:
Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, 8200 Aarhus N, Kantinen.

Målgruppe:
Mødet er åbent for alle. Vi håber, at både patienter og pårørende, klinikere, medarbejdere i administrationer og andre med interesse for emnet vil finde vej til mødet.

Tilmelding:
Det er gratis at deltage, men det kræver tilmelding af hensyn til forplejning. Tilmelding for ansatte i Region Midtjylland skal ske på plan2learn. Andre kan tilmelde sig ved at sende en mail til Mette Byholt på metbyh@rm.dk.

Tilmeldingsfrist: 8. januar 2018.

Arrangør:
Koncern HR, Udvikling og Koncern Kvalitet, DEFACTUM i Region Midtjylland.

 

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Mette Byholt
7841 4034/2360 5110
metbyh@rm.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Lise Marie Witt Udsen
2499 7787
Lise.Udsen@stab.rm.dk

Mere information

 
 Holdnr.DatoTidSted
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Tildelt plads 
01
10-01-2018
15:00 til 17:00Regionshuset Århus
08-01-2018 23:59
08-01-2018 23:59
21 ud af 70
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


© Plan2learn 3.8.12.10