Kom-igen-møde om styrket patientinddragelse i Psykiatrien

Pris:

Beskrivelse:

KOM-IGEN-MØDE
PATIENTINDDRAGELSE - EKSEMPLER FRA PSYKIATRIEN

Mandag d. 12. marts 2018 kl. 15.00-17.00

I psykiatrien i Region Midtjylland har vi en klar vision om at styrke patient- og pårørendeinddragelse. På Kom-igen-mødet giver vi eksempler på nogle af de måder, vi arbejder med patientinddragelse i psykiatrien.

Eftermiddagen består af to sessioner, og man kan i hver session høre et af følgende fem oplæg:

Alle emner præsenteres af en fagperson og en patientrepræsentant.

Uddannelse i egen sygdom - Psykoedukation
Psykoedukation betyder systematisk og struktureret undervisning i psykiske sygdomme og behandling. Patienterne får herved viden om sygdommens symptomer og udløsende faktorer.
Hør hvordan psykoedukation kan bidrage til at patienterne mestrer psykisk sygdom og lidelse.

Patientstyret indlæggelse

Et landsdækkende forsøg viser, at en patientstyret indlæggelse medfører, at patienter og pårørende føler sig mere trygge. Med en patientstyret indlæggelse får patienten en kontrakt, der giver hende/ham ret til at indlægge sig selv. Når patienten skønner et behov for indlæggelse, tager hun eller han kontakt til det tilknyttede sengeafsnit.
Hør mere om erfaringerne med patientstyrede indlæggelser og om hvordan patienter kan profitere af den patientstyrede indlæggelse.

Akut ambulant team – behandling med patienten for bordenden

Akut ambulant team (AAT) består af fagpersonale, som yder akut psykiatrisk hjælp i patientens eget hjem eller nærmiljø, som alternativ til en indlæggelse. AAT fungerer også som behandlende instans til forebyggelse af indlæggelse og forløb efter indlæggelse.
Hør om hvordan Akut ambulant team kan forebygge indlæggelser ved hurtig indsats i hjemmet, og når det er patienten, der sidder for bordenden.

Kommunikation mellem behandler og patienten med App'en Remind
Remind er en App, der tilbyder en sikker video- og beskedløsning til kommunikation mellem behandler og patient. Derudover hjælper Remind brugeren med at få struktur på sin hverdag, samt støtter brugeren i at nå sine mål. Der er tale om en række specialdesignede støtte- og behandlingsværktøjer, der kan bruges bredt af patienter.
Hør hvordan Remind bruges til at støtte patienterne i behandlingen.

Mestring
Mestringssamtaler, skemaer og aftaler giver patienten støtte til at håndtere og i bedste fald afhjælpe uro, stress eller aggression. Målet er at skabe et positivt samarbejde mellem patient (evt. pårørende) og de fagprofessionelle. Herved forebygges også opkørte og potentielt farlige situationer. Metoden er et dynamisk redskab, som løbende kan tilpasses patienternes situation.
Hør hvordan patienter med fordel kan blive involveret, hørt og få indflydelse på egen behandling igennem mestring.

Efter en kort pause gentages de fem temaer fra første session.

Hvor foregår det?
Kom-igen-mødet foregår i Psykiatriens Hus, Falkevej 5, 8600 Silkeborg.

Hvem kan deltage?
Mødet er åbent for alle. Vi håber at både patienter og pårørende, klinikere, medarbejdere i administrationer og andre med interesse for emnet vil finde vej til mødet.

Hvordan tilmelder man sig?

Mødet er gratis, men kræver tilmelding. Tilmelding for ansatte i Region Midtjylland skal ske på plan2learn. Andre kan tilmelde sig via mail på METBYH@rm.dk.

Tilmeldingsfrist:

Mandag den 2. marts 2018.

Hvem er arrangør?
Psykiatri og Social, Koncern HR, Udvikling og Koncern Kvalitet, DEFACTUM i Region Midtjylland.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Mette Byholt
7841 4034/2360 5110
metbyh@rm.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Stefanie Duedal
2033 6696
Stefanie.duedal@ps.rm.dk

Mere information

 
Antal hold fundet: 0
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


Persondatapolitik
© Plan2learn 3.8.21