Perioperativ uddannelse efterår 2018

Beskrivelse:

Målgruppe
Sygeplejersker, der møder patienten i det perioperative forløb.

I løbet af de senere år er der på en række af regionens hospitaler dukket såkaldte perioperative enheder op, og Center for Kompetenceudvikling udbyder i den forbindelse et spændende kompetenceudviklingstilbud til de sygeplejersker, der møder patienten i det perioperative forløb. Uddannelsen henvender sig til sygeplejersker inden for dagkirurgiske afsnit, operations-, opvågnings- og anæstesiafsnit.

Uddannelsen tager udgangspunkt i et gennemgående patientforløb, og læner sig således op af det ene af de 8 nationale mål for kvalitet om at skabe bedre sammenhæng i patientforløb.

Uddannelsens sigte er, gennem høj sygeplejefaglig kvalitet, at skabe sammenhæng for patienten gennem hele det perioperative forløb.

Formål
Formålet med uddannelsen er, at den enkelte sygeplejerske udvider sine faglige kompetencer med henblik på at yde sygepleje af høj kvalitet i varetagelse af funktionsområderne i det perioperative patientforløb. Funktionsområderne omfatter klinisk sygepleje, koordinering, mono- og tværfagligt samarbejde, samt kvalitetsudvikling.  

Mål
• at sygeplejersker omkring operationspatienten kan analysere og vurdere komplekse kliniske problemstillinger
• at sygeplejersker omkring operationspatienten kan indgå i mono- og tværfaglige teams
• at sygeplejerskens kommunikative og pædagogiske kompetencer videreudvikles
• at sygeplejersker omkring operationspatienten medvirker ved minimering af fejl og utilsigtede hændelser
• at sygeplejersker omkring operationspatienten kan tage initiativ til og ansvar for kvalitetsudvikling

Under "Mere information", øverst til højre på denne side, finder du følgende dokumenter:
- Uddannelsesordning
- Projektvejledning
- Forslag til skema

Datoer for uddannelsen
Datooversigt for de to hold finder du ligeledes under "Mere information".


Tilmelding                                                                                                                         
Ved tilmelding kommer man som ansøger på venteliste, idet der vil blive tilstræbt en ligelig fordeling af sygeplejersker fra anæstesi, operation og opvågning på holdene. Center for Kompetenceudvikling står for prioriteringen.    

Hvis man ikke får plads på det aktuelle hold, skal man være opmærksom på, at kurset udbydes både forår og efterår. Tilmelding skal da foretages på ny.

Ved tilmelding skal man være opmærksom på, at der udbydes to kurser i efteråret 2018.

Vær derfor omhyggelig med hensyn til holdnummeret, og de dertilhørende datoer for uddannelsen.     

Såfremt der er kolleger, som ønsker at deltage i uddannelsen på samme hold, kan dette noteres ved tilmeldingen, og der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til ønsket.

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris. 

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Annette Poulsen
7841 0932
Annette.Poulsen2@stab.rm.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Jette Vibjerg
23 80 69 76
jette.vibjerg@stab.rm.dk

Kirsten Bro Brask
23 81 52 99
kirsten.brask@stab.rm.dk

Mere information

 
 HoldnrFraTilSted
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Pladser 
18510827-08-2018 08:30
24-09-2018 08:30
29-10-2018 08:30
01-11-2018 08:30
26-11-2018 08:30
27-11-2018 08:30
28-11-2018 08:30
29-11-2018 08:30
29-08-2018 15:00
26-09-2018 15:00
31-10-2018 15:00
01-11-2018 15:00
26-11-2018 15:00
27-11-2018 15:00
28-11-2018 15:00
29-11-2018 15:00
Center for Kompetenceudvikl...
01-06-2018 10:00
01-06-2018 10:00
24
18510903-09-2018 08:30
04-09-2018 08:30
05-09-2018 08:30
01-10-2018 08:30
02-10-2018 08:30
03-10-2018 08:30
05-11-2018 08:30
06-11-2018 08:30
07-11-2018 08:30
08-11-2018 08:30
03-12-2018 08:30
04-12-2018 08:30
05-12-2018 08:30
06-12-2018 08:30
03-09-2018 15:00
04-09-2018 15:00
05-09-2018 15:00
01-10-2018 15:00
02-10-2018 15:00
03-10-2018 15:00
05-11-2018 15:00
06-11-2018 15:00
07-11-2018 15:00
08-11-2018 15:00
03-12-2018 15:00
04-12-2018 15:00
05-12-2018 15:00
06-12-2018 15:00
Center for Kompetenceudvikl...
01-06-2018 10:00
01-06-2018 10:00
24
*
Ved tilmelding kommer man først på venteliste.
Pladser tildeles efterfølgende af kursusadministrationen uafhængig af ventelistenumre.
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


© Plan2learn 3.8.18