Vejlederkursus for speciallæger

Pris:

4.072 til 4.155 DKK momsfri
4.072,- kr. - Pris for deltagelse i 2018 for ansatte i Region Midtjylland og Region Nordjylland. 4.155,- kr. - Pris for deltagelse i 2019 for ansatte i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Prisen er inkl. forplejning.

Beskrivelse:

Vejlederkursus for speciallæger

Region Midtjylland og Region Nordjylland udbyder i samarbejde et vejlederkursus for speciallæger.  

Målgruppe for kurset
Kurset er målrettet speciallæger, der fungerer som kliniske vejledere, hovedvejledere og andre med interesse for vejledning og supervision af yngre medarbejdere.

Varighed
Kurset afholdes som 3 kursusdage fordelt med 2 samlede dage efterfulgt af en kursusdag nogle uger senere.
Der skal påregnes hjemmearbejde før og under kurset.

Formål

Formålet med vejlederkursus for speciallæger er, at deltagerne tilegner sig forudsætninger for at kunne vejlede og supervisere andre, kan fungere som hovedvejledere, og at deltagerne samtidig styrker deres kompetencer inden for især akademikerrollen.

Mål
At deltagerne ved kursets afslutning

  • Har tilegnet sig viden om vejlederens rolle og funktion og muligheder for at agere inden for disse rammer
  • Kan identificere og udnytte opståede læringssituationer i hverdagen
  • Er bevidste om muligheder for at skabe et godt læringsmiljø og kunne inddrage viden om forskellige tilgange til læring og vejledning i overvejelserne
  • Kan planlægge individuelle undervisnings-/læringssituationer
  • Kan gennemføre kompetencevurdering i praksis ud fra gældende regler
  • Kan gennemføre vejledningssamtaler, uddannelsesvejledning og karriererådgivning ud fra gældende regler, så der udarbejdes en brugbar relevant individuel uddannelsesplan.

Indhold

• Organisation og uddannelsesplanlægning
• Kultur, arbejdspladslæring og krydspunkter
• Den gode vejledning
• Den gode læge, herunder de syv lægeroller
• Kompetencevurdering og –metoder
• Uddannelsesvejledning, formalia og når det er svært 
• Karrierevejledning
• Uhensigtsmæssige forløb
• Uddannelsesmiljø og transfer.

Metode
Undervisningen integrerer teori og praksis og lægger op til en høj grad af deltageraktivitet. Undervisningsmetoderne vil være en blanding af korte oplæg fra underviserne, drøftelser i plenum, individuel refleksion, gruppearbejde, træning/øvelser, observation og feedback.

Imellem dag 2 og dag 3 skal deltagerne arbejde med en hjemmeopgave.

Hjemmearbejde på kurset

Der skal forventes hjemmearbejde før og under kurset.

Undervisere
Underviserne er læger med undervisningserfaring samt ikke-lægelige undervisere med akademisk baggrund og pædagogiske forudsætninger.

Evaluering
Der evalueres skriftligt via elektronisk evalueringsskema ved kursets afslutning. Suppleres af mundtlig evaluering løbende og ved afslutning af kurset.

OBS: Dette kursus er ikke et obligatorisk kursus for læger i introduktionsstilling - Hvis du er læge i introduktionsstilling - Se venligst de obligatoriske vejlederkurser på https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=15860

Direkte link til Videreuddannelsesregion Nord:
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb, forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Minna Glad Nielsen
+45 2475 9223
MG.Nielsen@STAB.RM.DK
Spørgsmål vedr. indhold:
Rikke Willemoes Petersen
+45 2066 0988
Rikke.Willemoes@STAB.RM.DK

Mere information

 
 HoldnrDatoTidSted
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Tildelt plads (Venteliste)  
185385
09-10-2018
10-10-2018
13-11-2018
08:00 til 15:30
08:00 til 15:30
08:00 til 15:30
Regionshuset Aarhus
07-09-2018 08:00
07-09-2018 08:00
24 ud af 24  (2)
185126
29-10-2018
30-10-2018
28-11-2018
08:00 til 15:30
08:00 til 15:30
08:00 til 15:30
Regionshuset Aarhus
28-09-2018 08:00
28-09-2018 08:00
24 ud af 24  (4)
195170
16-01-2019
17-01-2019
26-02-2019
08:00 til 15:30
08:00 til 15:30
08:00 til 15:30
Aalborg - Sundheds- og Kvar...
10-12-2018 00:00
10-12-2018 00:00
17 ud af 24  (0)
195171
14-03-2019
15-03-2019
08-04-2019
08:00 til 15:30
08:00 til 15:30
08:00 til 15:30
Regionshuset Aarhus
04-02-2019 08:00
04-02-2019 08:00
24 ud af 24  (3)
195172
14-05-2019
15-05-2019
11-06-2019
08:00 til 15:30
08:00 til 15:30
08:00 til 15:30
Regionshuset Aarhus
08-04-2019 08:00
08-04-2019 08:00
20 ud af 24  (0)
195173
30-10-2019
31-10-2019
25-11-2019
08:00 til 15:30
08:00 til 15:30
08:00 til 15:30
Regionshuset Aarhus
23-09-2019 08:00
23-09-2019 08:00
3 ud af 24  (0)
195174
13-11-2019
14-11-2019
18-12-2019
08:00 til 15:30
08:00 til 15:30
08:00 til 15:30
Aalborg - Sundheds- og Kvar...
07-10-2019 08:00
07-10-2019 08:00
5 ud af 24  (0)
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


Persondatapolitik
© Plan2learn 3.9