Tværsektorielt samarbejde - at arbejde i overgangen

Pris:

5.163 DKK momsfri
DKK 5.444,- for ansatte hos Region Midtjylland DKK 5.969,- for andre

Beskrivelse:

NYT KURSUS FOR SYGEPLEJERSKER
Accelererede patientforløb betyder, at flere opgaver varetages af kommuner og almen praksis, særligt når det gælder kronisk syge og ældre medicinske patienter. Det øger behovet for samarbejde mellem sektorerne. Forskning peger på, at det ofte er manglende viden om, hvad der foregår hos den anden og manglende kommunikation i overflytningen, der giver udfordringer i det tværsektorielle samarbejde.


Dette kursus fokuserer netop på de udfordringer, der ligger i det tværsektorielle samarbejde med patient/pårørende og sundhedsfaglige aktører - med afsæt i De nationale kvalitetsmål for sundhedsvæsenet. Samtidig giver kurset mulighed for at arbejde med et konkret praksisproblem i forhold til overgange.


MÅLGRUPPEKurset er målrettet sygeplejersker på hospitaler, i kommuner og almen praksis, som ønsker større forståelse for, hvad der er på spil i overgangen, i relationen mellem de sundhedsfaglige og for patienten/borgeren i overgangen mellem eget hjem og det offentlige behandlingssystem.


FORMÅL MED KURSET

 

 

 • At deltageren opnår viden om og forståelse for patientens vej gennem det tværsektorielle behandlingssystem.
 • At deltageren gennem videndeling får nye perspektiver og ideer til at se kritisk på egen praksis for at skabe mulighed for forandring og lette overgangene.
 • At deltageren får opdateret viden om aktuel forskning på området og får mulighed for at implementere denne i egen praksis.


INDHOLD

 Kurset er på 5 dage og indeholder oplæg med aktuel forskning på området og diskussion af resultaternes virkning på praksis. Særligt er der fokus på

 • sårbare patientgrupper
 • forebyggelige indlæggelser – akutteams
 • samarbejde på tværs af sektorer
 • patienter og pårørendes betydning i sektorovergangene
 • patienter og pårørendes perspektiv på at stå i et vakuum
 • brugerinddragelse

Der lægges op til stor deltageraktivitet med blandt andet gruppediskussioner og facilitering. Samtidig vil der være hjemmearbejde mellem kursusdagene.

Endeligt program og kursusbeskrivelse kommer senere.

 

UNDERVISERE


 

Kursets undervisere vil være førende forskere og sundhedsprofessionelle indenfor det tværsektorielle område; bl.a. sygeplejersker, læger og en sociolog.


MÅL

 • At deltageren opnår viden om sundhedsaftalen
 • At deltageren opnår viden om den nyeste forskning på området
 • At deltageren bliver inspireret til at implementere den nye viden i sin kliniske praksis
 • At deltageren får forståelse for patientperspektivet i det tværsektorielle samarbejde
 • At deltageren kan afprøve og anvende MI (Motivating Interview) i sit arbejde med den udsatte borger
 • At deltageren får forståelse for fokus på kommunikation mellem sektorerne  

Hvis du vil downloade formålsbeskrivelsen, finder du den i "Dokumenter" til højre på denne side.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Annstina Olsen
24767906
Annstina.Olsen@stab.rm.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Sanne Skovgaard Knudsen
Sanne.Knudsen@viborg.rm.dk
 
Antal hold fundet: 0
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


Persondatapolitik
© Plan2learn 3.9