Temadag om sociale akuttilbud

Pris:

Beskrivelse:

Socialstyrelsen udbyder i samarbejde med Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland en temadag om sociale akuttilbud.

 

Sociale akuttilbud har vist sig at være en velegnet forbyggende hjælp til personer med psykiske lidelser i krise, som bor i eget hjem.

 

På temadagen vil du høre om, hvad et socialt akuttilbud er, hvilke socialfaglige metoder der anvendes samt få et borger- og kommuneperspektiv på sociale akuttilbud.

 

Vi indleder dagen med de lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for at oprette og drive et socialt akuttilbud i kommunerne - eventuelt i samarbejde med regioner og private aktører.

 

Herefter vil du høre om erfaringer og oplevelser fra praksis. En af de kommunale projektledere fortæller, hvordan kommunen har arbejdet med at implementere og forankre et socialt akuttilbud. Derudover får du et brugerperspektiv på sociale akuttilbud, når en bruger fortæller om sine oplevelser med at kontakte et socialt akuttilbud.

 

Vi præsenterer dig for 14 sociale akuttilbuds erfaringer med implementering og deres evalueringsresultater, der bl.a. viser menneskelige og økonomiske gevinster ved at forankre et socialt akuttilbud.

 

I den forbindelse vil du blive introduceret til Den Sociale Akutuddannelse. Uddannelsen er målrettet medarbejdere og ledere m.fl., som skal implementere et socialt akuttilbud eller som arbejder i et eksisterende tilbud.

 

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne, der alle har stor erfaring med og viden om sociale akuttilbud fra et ledelses-, medarbejder-, lovgivnings-, evaluerings-, bruger- eller uddannelsesperspektiv.

 

Temadagen er gratis med mulighed for 60 tilmeldinger

Målgruppe:

Aktører der har interesse i at få viden om at etablere og drive sociale akuttilbud, og som beskæftiger sig med psykosocial rehabilitering, herunder socialchefer, ledere, konsulenter, projektledere og nøglemedarbejdere i kommuner, psykiatridirektører m.fl. fra regionerne, repræsentanter for bruger- og pårørendeorganisationer samt ledere m.fl. fra private aktører.

 

Nyhedsbrev fra Socialstyrelsen med information om afholdelse af Temadag om Sociale Akuttilbud:

https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2018/temadag-sociale-akuttilbud-2013-effektiv-hjaelp-til-borgere-i-akut-krise?utm_source=Socialstyrelsens+nyhedsbrev&utm_campaign=b1f926c384-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_17&utm_medium=email&utm_term=0_5133c565ad-b1f926c384-44976657

 

Nyhedsbrev om Sociale akuttilbud og Den Sociale Akutuddannelse fra Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering: 

http://psykosocialrehabilitering.dk/socialstyrelsen-og-region-midtjylland-inviterer-til-gratis-temadag-om-sociale-akuttilbud/

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Maja Nymann
5162 7007
MAJNYM@rm.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Bo Kristian Nielsen
Uddannelseskonsulent, cand.scient.soc., OPU
Mobil: 2081 3042
Mail: bo.kristian.nielsen@stab.rm.dk


Mette Strunge Dubert
Specialkonsulent
Center for Handicap og Psykisk sårbarhed
Mobil: 5081 0948
Mail: msdu@socialstyrelsen.dk

www.socialstyrelsen.dk
 
Antal hold fundet: 0
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


Persondatapolitik
© Plan2learn 3.8.21