Borgeren med særlige psykiatriske udfordringer

Pris:

3.900 DKK momsfri
Inkl. forplejning alle dage

Beskrivelse:

Borgeren med særlige psykiatriske udfordringer


Beskrivelse
Hensigten med kurset er, at opkvalificere sundhedspersonale til mødet med borgeren med særlige psykiatriske udfordringer i borgerens eget hjem, i almen praksis eller i det offentlige rum. Kursisten vil få viden om psykiatriske diagnoser samt konkrete redskaber til konflikthåndtering og deeskalering, herunder risikovurdering, håndgreb og egen sikkerhed. Undervisningen er tilrettelagt som en blanding af teoretiske oplæg, cases og simulationsøvelser.


Målgruppe
Kurset henvender sig til sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og lægesekretærer, der er ansat i almen praksis, i det nære sundhedsvæsen eller på sygehuse.


Formål
Formålet er at kursisten får viden omkring de mest almindelige psykiatriske diagnoser. Endvidere at kursisten får viden omkring kommunikation – både nedtrappende og støttende kommunikation. Derudover er formålet at kursisten får viden om egen sikkerhed og juridiske forhold og at kursisten får konkrete håndgreb til deeskalering.


Indhold
Dag 1:  Borgeren med særlige psykiatriske udfordringer


• Præsentation af de ICD-10 beskrevne psykiatriske sygdomme, herunder kendetegn og fællestræk ved den psykiatriske borger
• Vurdering af psykiatriske symptomer, herunder psykose, selvskade og selvmordsfare.
• Skala til risikovurdering ved affekt, vold og aggressiv adfærd.

Dag 2:  Kommunikation med borgeren med særlige psykiatriske udfordringer

• Konflikters udvikling og relationens betydning for handlemuligheder i konfliktsituationer
• Konfliktnedtrappende kommunikation og deeskalering
• Reaktioner efter en voldsom episode og psykisk førstehjælp samt arbejdspladsens retningslinjer

Dag 3:  Konflikthåndtering og deeskalering

• Konkrete håndgreb, frigørelses greb – egen sikkerhed i forhold til opkørte situationer
• Risikovurdering, placering, indretning, flugtveje, etc. - Den Psyko-Fysiske Metode
• Straffelovens bestemmelser om nødværge, nødret, offentlige tjeneste eller hverv


Se det fulde program under Dokumenter i højre side.


Varighed
Kurset består af 3 dages undervisning.Kurset kan også rekvireres og afholdes lokalt


Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Mette Lybæk Kristensen
2461 7066
MELKRS@rm.dk
Spørgsmål vedr. indhold:
Anne Ørnholt Kier
24900080
ANNEVL@rm.dk
 
 HoldnrDatoTidSted
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Tildelt plads (Venteliste)  
185509
19-11-2018
20-11-2018
21-11-2018
09:00 til 15:00
09:00 til 15:00
09:00 til 15:00
Regionshuset Aarhus
20-10-2018 23:59
20-10-2018 23:59
2 ud af 24  (0)
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


Persondatapolitik
© Plan2learn 3.9