Tøjl din kreativitet - kom videre med din gode idé

Description:

At være innovativ og udvikle nyt sker ikke ved kun at være kreativ. Det er også at kunne samarbejde, at være ydmyg omkring egne evner og ressourcer samt den værdi, en løsning vil skabe for andre. Formålet med "Tøjl din kreativitet"-kurset er at give deltagerne værktøjer til at gå fra gode ideer på en workshop til at kunne pretotype og teste pretotypes.

Med udgangspunkt i en konkret udfordring er “Tøjl din kreativitet” læren om at validere på konceptniveau og dermed finde ud af om ens løsningsforslag er det rette til at imødegå det behov for forbedring og udvikling, som man har klarlagt. Det er også læren om, hvordan man gradvist, men struktureret, afdækker en understøttende idrifttagnings- eller forretningsmodel, så udviklingsprojektet har god sandsynlighed for at komme ud i virkeligheden.

Udfordringen er en, du selv medbringer til kursusstart.

Kurset berører elementer fra anden del (Innover) i INNO-X’s BioMedical Design uddannelse, der består af 3 elementer (Identificer, Innover, Implementer) og er en del af Regions Midtjylland’s initiativ for at opbygge en innovationskultur, hvor værdiskabelse er vigtigere end projektgennemførelse.

Contact:

Questions related to registration:
Lise Klarholt Busk
7841 0840
Lise.Klarholt-Busk@STAB.RM.DK
Questions related to content:
Martin Vesterby
25137203
martin@innox.dk

More information

 
 Team noDateTimePlace
Signup deadline
Signoff deadline
Seats taken (Waiting list)  
18029
05/04/2018
24/04/2018
16/05/2018
12:30 to 17:00
12:30 to 17:00
12:30 to 15:45
DNU
08/03/2018 23:59
08/03/2018 23:59
0 out of 16  (0)
agent
Let The agent  notify you when new teams are available.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


© Plan2learn 3.8.14