Funktionelle Lidelser hos børn og unge

Beskrivelse:

Målgruppe
Fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og læger.


Baggrund for kurset
De fleste børn og unge er uden alvorlige sygdomme eller diagnoser. Alligevel rapporterer ca. 25 procent daglige fysiske symptomer, og flere børn og unge end tidligere indlægges med hovedpine, mavepine, føleforstyrrelser, besvimmelsesanfald eller andre fysiske symptomer, der ikke kan forklares ved en veldefineret fysisk sygdom - dvs. såkaldte funktionelle symptomer.

Hos andre er det ikke de fysiske symptomer som sådan, der er funktionshæmmende, men derimod tanken om hvorvidt symptomerne kan være tegn på en alvorlig fysisk sygdom. Hos nogle bliver symptomerne længerevarende med risiko for udvikling af en funktionel lidelse, som kan medføre langvarigt skolefravær, nedsat livskvalitet og social isolation. 

Der vil oftest være behov for en koordineret indsats og samarbejde mellem forskellige involverede instanser som sygehusafdeling, egen læge, PPR og sagsbehandler. Imidlertid er viden om funktionelle lidelser hos børn og unge ikke udbredt – hverken blandt professionelle eller generelt i befolkningen, og der mangler specialiserede behandlingstilbud i Danmark. En konsekvens heraf er, at disse børn og unge ofte har et stort forbrug af sundhedsydelser med gentagne indlæggelser, mange undersøgelser og ineffektive behandlingsforsøg, og der er risiko for, at de fysiske problemer fortsætter ind i voksenlivet. 

 
Kursusbeskrivelse

På kurset præsenteres den aktuelle viden om funktionelle lidelser.

Fokus vil være på anvendelsen af viden og kommunikation i daglig praksis, nuværende behandlingstilbud og den tværfaglige indsats hos børn og unge med funktionelle lidelser. 


Formål
At deltagerne får indsigt i den aktuelle viden om funktionelle lidelser, og hvordan denne viden kan overføres til den daglige indsats samt i det tværfaglige arbejde.


Temaer
- viden 2016 – forløb i udredning og behandling, kommunikation, forskning
- eksempler fra praksis – fra børne-/ungepsykiatri og pædiatri
- behandling af børn og unge med funktionelle lidelser - familieaspektet og kognitiv terapi (ACT)


Form
Kursusdagen vil forløbe som en vekslen mellem oplæg, øvelser og refleksion


Undervisere
Formidlingsenheden ved Funktionelle Lidelser (FL) ved Aarhus Universitetshospital står for kurset. Undervisere er:

Charlotte Ulrikka Rask, overlæge (FL)
Karen Hansen Kallesø, læge (FL)
Astrid Høeg Tuborgh, læge (FL)
Mette Viller Thorgaard, læge (FL)
Gitte Dehlholm, overlæge (børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Odense Universitetshospital)
Ditte Roth Hulgaard, læge (børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Odense Universitetshospital)

 
 
Detaljeret program for dagen kommer snarest muligt.

Ved afmelding efter tilmeldingsfrist, betales fuldt kursusgebyr.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Mads Engelbrecht
24767552
Mads.Engelbrecht@stab.rm.dk
 
Antal hold fundet: 0
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


© Plan2learn 3.8.14