Specialuddannelse i kræftsygepleje - Aarhus

Pris:

0 til 74.137 DKK momsfri
0,- kr. for ansatte i organisationen Region Midtjylland. Kurset finansieres via en central pulje i Region Midtjylland i 2019/20 uden lønkompensation. For ansatte i andre regioner, kommuner osv. er prisen 74.137,- kr. Beløbet opkræves i to rater: 2019 (70 dage) = 47.611 kr. og 2020 (39 dage) = 26.526 kr.

Beskrivelse:

Specialuddannelse i kræftsygepleje - Aarhus

Uddannelsen
Specialuddannelsen i kræftsygepleje er en 1½ årig kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker. Uddannelsen svarer til 60 ECTS-points.

Se nyhedsbrev om uddannelsen under "Dokumenter".


Se BEK nr. 91 af 07/02/2008, Informationspjece, uddannelsesordning og andre bilag om uddannelsen samt notits om nye adgangskrav til kandidatuddannelsen i sygepleje under dokumenter til download.

Se evt. også artikel om tidligere kursist under dokumenter til download - Artiklen er trykt i DSR midt, medlemsmagasin for midtjyske sygeplejersker, Nr. 4, 2011 - Udgivet af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. Se hele magasinet og tidligere magasiner på www.dsr.dk/midtjylland

Bemærk venligst adgangsbetingelserne i §3.
"Til specialuddannelsen kan optages ansøgere, der opfylder alle følgende betingelser:

1) eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje samt i videnskabsteori og -metode på diplomniveau,
2) dansk autorisation som sygeplejerske,
3) mindst 2 års klinisk erfaring fra ansættelse inden for et eller flere relevante områder, herunder

    a) Onkologi,
    b) Hæmatologi
    c) Medicinske og kirurgiske afdelinger med et større grundlag
        af kræftpatienter,
    d) Stråleterapi,
    e) Palliation på institutionsniveau eller i primærsektoren,
    f)  Kræftrehabilitering, og

4) 1 1/2-årig aftale med arbejdsgiveren om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk, superviseret og vejledt klinisk uddannelse."

Uddannelsen er opdelt i 3 uddannelsesperioder med hver sit overordnede tema. De 3 perioder består af såvel teoretisk undervisning som klinisk uddannelse. Teoriundervisningen er samlet i blokke. Den samlede teoretiske uddannelse er på 23 uger. Den kliniske uddannelse er på 55 uger (inkl. ferie) og foregår som udgangspunkt på den uddannelsessøgendes eget ansættelsessted med kortere praktik i andre afdelinger. Den uddannelsessøgende tilknyttes en klinisk vejleder på uddannelsesstedet. Der er indlagt studiedage i både teoriperiode og i den kliniske uddannelse.

Uddannelsens formål
Specialuddannelsen i kræftsygepleje henvender sig til sygeplejersker, der arbejder med kræftsyge. Formålet med specialuddannelsen er, at sygeplejersken udvider sin faglige kompetence med henblik på at varetage funktionsområdet for en specialuddannet sygeplejerske i kræftsygepleje. Funktionsområdet omfatter klinisk sygepleje, koordinering, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde samt kvalitetsudvikling og undervisning.

Formålet er endvidere, at sygeplejersken kan vurdere og analysere komplekse kliniske problemstillinger, opnår et højt sygeplejefagligt kompetenceniveau, kan påtage sig særligt ansvar og initiativ for patientforløb og kvalitet, videreudvikler kommunikative og pædagogiske kompetencer og kan indgå i kliniske pleje- og behandlingsteams.

OBS: Hvis der er for mange tilmeldte til uddannelsen, foretager kursusrådet en prioritering af deltagerne ud fra ansættelsessted, geografi osv. Du kan derfor først være helt sikker på en plads på holdet efter tilmeldingsfristens udløb.

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb, forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Kontakt:

Spørgsmål vedr. tilmelding:
Minna Glad Nielsen
+45 2475 9223
MG.Nielsen@STAB.RM.DK
Spørgsmål vedr. indhold:
Randi Dahl Kristensen
+45 2139 5082
Randi.Dahl@stab.rm.dk
 
 HoldnrDatoTidSted
Tilmeldingsfrist
Afmeldingsfrist
Tildelt plads (Venteliste)  
195105
13-05-2019
...
04-12-2020
i alt 114 dage
08:30 til 14:25
...
08:30 til 14:25
Regionshuset Aarhus
...
Regionshuset Aarhus
11-03-2019 08:00
11-03-2019 08:00
1 ud af 24  (0)
agent
Lad Agenten  give dig besked når nye hold er tilgængelige.

Koncern HR
Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Allé 26
8200 Aarhus N


Persondatapolitik
© Plan2learn 3.8.21